Mimari Görseller

Sorunlar

Bostanlı Kentsel Dönüşüm Erkaya İnşaat Yapı
Taiş Apartmanının verimliliği arttırılması adına çalışmalara başlandı.

Çözümler

Bostanlı Kentsel Dönüşüm projesi olarak baz alınan çalışmalarımıza mimari dış görseller hazırlanarak başlandı.3 Boyutlu görseller ile imaj kareleri çıkartıldı ve apartman sakinleriyle paylaşıldı.