Mimari Görselleştirme Çalışmaları Dış Mekan

Toplantı’dan Kareler

Sorunlar

Kentsel Dönüşüm Erkaya İnşaat Yapı
Bostanlının gözde apartmanlarından olan Ümit Apartmanı sakinleri ile detaylı bir görüşme sağlandı. İç tesisat eksiklikleri ve çeşitli sorunlardan bahsedildi.

Çözümler

Bina mimarlarımız tarafından tekrar çizilerek en sağlıklı ve güvenilir olarak şekilde yeniden tasarlandı.
Erkaya İnşaat Yapı olarak toplantı aşamasında alınan notlar ve mimari tasarımlar bir araya getirilip son onaylar alındıktan sonra Bostanlı Kentsel Dönüşüm projesi olan Ümit Apartmanı Projesine başlandı…